rail nation

Rail Nation

Rail nation

Φτιάξε τη δική σου σιδηροδρομική αυτοκρατορία! Το Rail Nation σου δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσεις τη δική σου εταιρεία σιδηροδρόμων.

Διευθέτησε αποτελεσματικές διαδρομές, παράδωσε αγαθά που βρίσκονται σε ζήτηση, ανάπτυξε νέες τεχνολογίες και αναβάθμισε το σιδηροδρομικό σταθμό σου σε 6 διαφορετικές περιόδους.